Medium - Psychic - Teacher - Speaker 


Workshops & Cursussen

De workshops/cursussen worden geboden op verschillende vlakken. Zoals:  mediumschap, meditatie en intuïtieve ontwikkeling. Tevens zijn er ook workshops die alleen gefocused zijn op het gebied van aura's, chakra's en omgaan met energie zodat er echt de diepte in kan worden gegaan op deze onderwerpen. Je leert niet alleen de achtergronden en technieken;  je draagt zo ook bij aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling in zijn geheel.


Als mens pikken wij van nature al vaak de gemoedstoestanden van anderen op. Alleen hebben wij vaak niet door in welke mate en hoe we dat doen. Het is immers een subtiel iets, vaak even vluchtig als een gedachte van welke boodschappen je nog moet doen. 

De een heeft dit van nature meer dan de ander. Door je hierin op te leiden train je die onderbewuste waarnemingsspieren.  Zo leer je er én meer mee te kunnen én het meer onder controle te krijgen. 

De verhalen van door er meer mee te doen hetzelfde is als het openen van de doos van Pandora is onzin. Het is juist omgekeerd.

Ook de verhalen dat je zweverig wordt door jezelf hierin te ontwikkelen zijn onzin. 

Tijdens een workshop zal er zowel aandacht zijn voor het klassikale als persoonlijke aspect. Een ieder komt altijd aan de beurt om op verschillende manieren te kunnen leren en jezelf te ontplooien. 

Tijdens een workshop wordt er altijd een veilige en respectvolle omgeving geboden.  

Onder de kopjes van de workshops staat een beschrijving van wat er die dag op het programma staat plus verdere informatie. 

De workshops en cursussen starten, tenzij anders vermeld, om 10:00 en eindigen om 17:00.

Koffie en thee zijn inbegrepen. 

E-mailen
Bellen